Europa za građane

PROGRAM PROVOĐENJA PROJEKTA
FINANCIRANOG IZ PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE
„UZROCI, UČINCI I POSLJEDICE MIGRANTSKOG VALA NA EU I ULOGA GRAĐANA“


SUBOTA, 30. RUJNA 2017.

13:30
Riječi dobrodošlice, uvodni govori, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Seminar „Uzroci, učinci i posljedice migrantskog vala na EU i uloga građana“, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Predavači:
– predstavnici Društva Crvenog križa Varaždinske županije

15:00
Okrugli stol, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Teme:
– identificiranje načina vlastitog angažmana,
– diskusija i razmjena mišljenja na temu

17:10
Dolazak pred Dvorac Maruševec; razgledavanje, Maruševec 101

18:30
Odlazak prema Restoranu Gaj, Maruševec 101

19:00
Večera u Restoranu Gaj, Ljudevita Gaja 4, Nova Ves Petrijanečka,

 

NEDJELJA, 1. LISTOPADA 2017.

10:00
Otvorenje Interkulturalnog događaja – sajma, prostor ispred zgrade Općine, Maruševec 6

Izložba dječjih radova iz zemalja partnera na projektu, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

11:00
Misa u Crkvi Svetog Jurja, Maruševec 2

12:30
Potpisivanje Povelje o bratimljenju Općine Maruševec i Općine Rogatec, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Konferencija za novinare, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

13:00
Ručak za sudionike na projektu, zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Program i fotogalerija