Europa za građane

U sklopu projekta “Uzroci, učinci i posljedice migrantskog vala na EU i uloga građana” učenici Osnovne škole Gustav Krklec iz Maruševca i Osnovne šole Rogatec izradili su likovne i literarne radove na temu “Tko su migranti?”. Izložba je bila postavljena tijekom prošlog vikenda široj javnosti u Općini Maruševec, s ciljem prezentacije njihove percepcije okruženja u kojem žive i utjecaj istoga na formiranje njihovih stavova i želje za aktivnim doprinosom zajednici.

PROGRAM PROVOĐENJA PROJEKTA
FINANCIRANOG IZ PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE
„UZROCI, UČINCI I POSLJEDICE MIGRANTSKOG VALA NA EU I ULOGA GRAĐANA“


SUBOTA, 30. RUJNA 2017.

13:30
Riječi dobrodošlice, uvodni govori

zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Seminar „Uzroci, učinci i posljedice migrantskog vala na EU i uloga građana“
zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Predavači:
– predstavnici Društva Crvenog križa Varaždinske županije

15:00
Okrugli stol

zgrada Općine Maruševec,
Maruševec 6

Teme:
– identificiranje načina vlastitog angažmana,
– diskusija i razmjena mišljenja na temu

17:10
Dolazak pred Dvorac Maruševec; razgledavanje

Maruševec 101

19:00
Večera u Restoranu Gaj

Ljudevita Gaja 4, Nova Ves Petrijanečka,

 

NEDJELJA, 1. LISTOPADA 2017.

10:00
Otvorenje Interkulturalnog događaja – sajma

prostor ispred zgrade Općine, Maruševec 6

Izložba dječjih radova iz zemalja partnera na projektu
zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

11:00
Misa u Crkvi Svetog Jurja,

Maruševec 2

12:30
Potpisivanje Povelje o bratimljenju Općine Maruševec i Općine Rogatec

zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Konferencija za novinare
zgrada Općine Maruševec, Maruševec 6

Program i fotogalerija