Javna nabava

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
plan nabave za 2015. godinu - 1. izmjene.doc
102.5 KiB
106 Downloads
Details...
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
plan nabave za 2013. godinu - 2. izmjene.doc
45.5 KiB
218 Downloads
Details...
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 3. izmjene.doc
36.0 KiB
124 Downloads
Details...
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 4. izmjene.doc
34.5 KiB
117 Downloads
Details...
Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu
Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu
EVIDENCIJA SVIH UGOVORA ZA 2015.doc
212.5 KiB
41 Downloads
Details...
Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu
Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu
Evidencija svih ugovora za 2016.doc
223.0 KiB
20 Downloads
Details...
Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za 2014. godinu
36.5 KiB
266 Downloads
Details...
I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu
I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.doc
59.0 KiB
306 Downloads
Details...
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 1. izmjene.doc
34.5 KiB
267 Downloads
Details...
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.doc
100.5 KiB
163 Downloads
Details...
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 2. izmjene.doc
35.5 KiB
176 Downloads
Details...
Izjava općinskog načelnika o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
362.2 KiB
94 Downloads
Details...
Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
plan nabave za 2012. godinu - 2. izmjene.doc
54.5 KiB
278 Downloads
Details...
Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene
Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene
plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene.doc
80.0 KiB
399 Downloads
Details...
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
plan nabave za 2013. godinu.doc
96.0 KiB
608 Downloads
Details...
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu.doc
68.0 KiB
301 Downloads
Details...
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
plan nabave za 2015. godinu.doc
74.0 KiB
149 Downloads
Details...
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
plan nabave za 2016. godinu.doc
101.0 KiB
94 Downloads
Details...
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2016. do 31.12.2016..doc
66.5 KiB
15 Downloads
Details...
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015..doc
61.5 KiB
74 Downloads
Details...
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec.doc
181.0 KiB
86 Downloads
Details...
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g..doc
221.0 KiB
17 Downloads
Details...
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.doc
167.0 KiB
162 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini.doc
48.5 KiB
337 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini(2).doc
48.5 KiB
304 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini.doc
48.5 KiB
384 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini(2).doc
39.0 KiB
305 Downloads
Details...
Program javnih potreba za 2013. godinu
Program javnih potreba za 2013. godinu
program javnih potreba za 2013. godinu.docx
14.3 KiB
497 Downloads
Details...
Registar bagatelne nabave 2015. godina
Registar bagatelne nabave 2015. godina
Registar bagatelne nabave 2015.doc
51.5 KiB
74 Downloads
Details...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma1.doc
93.0 KiB
353 Downloads
Details...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015..doc
62.5 KiB
63 Downloads
Details...
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za razdoblje od 2014. do 2016. godine
35.0 KiB
206 Downloads
Details...
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 5. izmjene.doc
60.0 KiB
116 Downloads
Details...

Fotogalerija