Javna nabava

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
plan nabave za 2015. godinu - 1. izmjene.doc
102.5 KiB
135 Downloads
Details...
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
plan nabave za 2013. godinu - 2. izmjene.doc
45.5 KiB
229 Downloads
Details...
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 3. izmjene.doc
36.0 KiB
135 Downloads
Details...
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 4. izmjene.doc
34.5 KiB
128 Downloads
Details...
Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu
Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu
EVIDENCIJA SVIH UGOVORA ZA 2015.doc
212.5 KiB
52 Downloads
Details...
Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu
Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu
Evidencija svih ugovora za 2016.doc
223.0 KiB
35 Downloads
Details...
Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za 2014. godinu
36.5 KiB
288 Downloads
Details...
I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu
I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.doc
59.0 KiB
316 Downloads
Details...
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 1. izmjene.doc
34.5 KiB
278 Downloads
Details...
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.doc
100.5 KiB
175 Downloads
Details...
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 2. izmjene.doc
35.5 KiB
186 Downloads
Details...
Izjava općinskog načelnika o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
362.2 KiB
111 Downloads
Details...
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. g.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. g.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.g..doc
78.0 KiB
8 Downloads
Details...
Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
plan nabave za 2012. godinu - 2. izmjene.doc
54.5 KiB
290 Downloads
Details...
Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene
Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene
plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene.doc
80.0 KiB
425 Downloads
Details...
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
plan nabave za 2013. godinu.doc
96.0 KiB
619 Downloads
Details...
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu.doc
68.0 KiB
312 Downloads
Details...
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
plan nabave za 2015. godinu.doc
74.0 KiB
160 Downloads
Details...
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
plan nabave za 2016. godinu.doc
101.0 KiB
123 Downloads
Details...
Plan nabave za 2017. g.
Plan nabave za 2017. g.
Plan nabave za 2017.g..doc
96.5 KiB
12 Downloads
Details...
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2016. do 31.12.2016..doc
66.5 KiB
27 Downloads
Details...
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015..doc
61.5 KiB
84 Downloads
Details...
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec.doc
181.0 KiB
96 Downloads
Details...
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g..doc
221.0 KiB
29 Downloads
Details...
Pravilinik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilinik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.doc
98.5 KiB
8 Downloads
Details...
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.doc
167.0 KiB
173 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini.doc
48.5 KiB
349 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini(2).doc
48.5 KiB
314 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini.doc
48.5 KiB
396 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini(2).doc
39.0 KiB
316 Downloads
Details...
Program javnih potreba za 2013. godinu
Program javnih potreba za 2013. godinu
program javnih potreba za 2013. godinu.docx
14.3 KiB
511 Downloads
Details...
Registar bagatelne nabave 2015. godina
Registar bagatelne nabave 2015. godina
Registar bagatelne nabave 2015.doc
51.5 KiB
85 Downloads
Details...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma1.doc
93.0 KiB
384 Downloads
Details...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015..doc
62.5 KiB
74 Downloads
Details...
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za razdoblje od 2014. do 2016. godine
35.0 KiB
217 Downloads
Details...
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 5. izmjene.doc
60.0 KiB
128 Downloads
Details...

Program i fotogalerija