Javna nabava

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu
plan nabave za 2015. godinu - 1. izmjene.doc
102.5 KiB
115 Downloads
Details...
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
plan nabave za 2013. godinu - 2. izmjene.doc
45.5 KiB
222 Downloads
Details...
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 3. izmjene.doc
36.0 KiB
129 Downloads
Details...
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 4. izmjene.doc
34.5 KiB
122 Downloads
Details...
Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu
Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu
EVIDENCIJA SVIH UGOVORA ZA 2015.doc
212.5 KiB
45 Downloads
Details...
Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu
Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu
Evidencija svih ugovora za 2016.doc
223.0 KiB
26 Downloads
Details...
Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za 2014. godinu
36.5 KiB
277 Downloads
Details...
I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu
I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu.doc
59.0 KiB
310 Downloads
Details...
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 1. izmjene.doc
34.5 KiB
271 Downloads
Details...
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.doc
100.5 KiB
169 Downloads
Details...
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 2. izmjene.doc
35.5 KiB
180 Downloads
Details...
Izjava općinskog načelnika o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
362.2 KiB
102 Downloads
Details...
Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
plan nabave za 2012. godinu - 2. izmjene.doc
54.5 KiB
283 Downloads
Details...
Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene
Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene
plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene.doc
80.0 KiB
408 Downloads
Details...
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
plan nabave za 2013. godinu.doc
96.0 KiB
614 Downloads
Details...
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu.doc
68.0 KiB
305 Downloads
Details...
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
plan nabave za 2015. godinu.doc
74.0 KiB
155 Downloads
Details...
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
plan nabave za 2016. godinu.doc
101.0 KiB
106 Downloads
Details...
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2016. do 31.12.2016..doc
66.5 KiB
20 Downloads
Details...
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015..doc
61.5 KiB
78 Downloads
Details...
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina
Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec.doc
181.0 KiB
90 Downloads
Details...
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.
Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g..doc
221.0 KiB
22 Downloads
Details...
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.doc
167.0 KiB
169 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini.doc
48.5 KiB
343 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini(2).doc
48.5 KiB
310 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini.doc
48.5 KiB
391 Downloads
Details...
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini(2).doc
39.0 KiB
311 Downloads
Details...
Program javnih potreba za 2013. godinu
Program javnih potreba za 2013. godinu
program javnih potreba za 2013. godinu.docx
14.3 KiB
504 Downloads
Details...
Registar bagatelne nabave 2015. godina
Registar bagatelne nabave 2015. godina
Registar bagatelne nabave 2015.doc
51.5 KiB
78 Downloads
Details...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma1.doc
93.0 KiB
367 Downloads
Details...
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015..doc
62.5 KiB
67 Downloads
Details...
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Maruševec za razdoblje od 2014. do 2016. godine
35.0 KiB
212 Downloads
Details...
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu
plan nabave za 2014. godinu - 5. izmjene.doc
60.0 KiB
122 Downloads
Details...

Fotogalerija