Konačni rezultati za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Maruševec

Konačni rezultati- MO I

Konačni rezultati- MO II

Konačni rezultati- MO III

Konačni rezultati- MO IV

Konačni rezultati- MO V