Gospodarstvo

S obzirom na prirodne potencijale i resurse (2394 ha obradive površine), aktivnosti stanovništva vezane su uz poljodjeljstvo, ratarstvo i stočarstvo kao osnovne gospodarske djelatnosti.

Uz poljodjeljstvo kao tradicionalnu djelatnost ovog kraja gospodarsku osnovu općine, koja je nekad bila vezana uz rudnike lignita (Brodarovec zatvoren 1970. godine i Donje Ladanje zatvoreno 1957. godine) danas čini nekoliko poduzeća.Prije svega tu su:

“IGM – Ciglana Cerje Tužno” Cerje Nebojse – proizvodnja cigle, Elektromehanika d.o.o. – Ladanje Donje (bivša ME-GA) – proizvodnja specijalnih bolničkih kreveta i metalne galanterije, Connsors d.o.o.- Ladanje Donje – proizvodnja obuće, Jedinstvo – TMS- Ivanec – Pogon u Brodarevcu – proizvodnja magnetnih stega, Coning d.d. Varaždin, Pogon u Selniku, Coneko d.o.o. – Greda – proizvodnja prečistača otpadnih voda te “Autotransporti Stjepan Radić” d.o.o. Pekarnica “Greda” – Greda – proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Dio radno aktivnih stanovnika zaposleno je u Ivancu i Varaždinu, odnosno drugim mjestima izvan općine (dnevna migracija). Novi gospodarski razvoj tek se nazire kroz otvaranje pogona male privrede (2-3 poduzetnika u Čalincu, te jedan u Cerju).

Prema Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, Općina Maruševec uvrštena je u “D” razred, zajedno s Općinama Vinica, Bednja i Kneginec Gronji.

Od turističkih sadržaja najveću ponudu nudi seoski i lovni turizam na imanju obitelji Stjepana Martinčevića u Cerju Nebojse koje je ujedno i primjer dobre iskoristivosti prirodnih potencijala ovoga kraja. Potencijali za razvoj turizma su također i na području dvorca Maruševec kao osnove za razvoj elitnog turizma. Također postoje i mogućnosti razvoja ribolovnog turizma (na području ribnjaka Maruševec i ribnjaka Brodarovec).

Na području općine djeluje radio stanica sa općinskom koncesijom za emitiranje radio programa – Radio MAX 99,3 MHz u Cerju Nebojse – inače jako popularnom radiju i izvan općine Maruševec.

Zdravstvene ustanove koje se nalaze u općini su: Ambulanta opće medicine dr. Ivan Šimunić u Maruševcu, Ambulanta opće medicine dr. Mirjana Grandić-Vitasović u Maruševcu, Stomatološka ordinacija dr. Josipa Nemec u Maruševcu, “Ljekarna mr. ph. Grozdana Habek” u Maruševcu te veterinarska ambulanta veterinarske stanice Ivanec.

Program i fotogalerija