Sažetak studije ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin”

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA ODVODNJE I PROCIŠCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE „VARAŽDIN“

Fotogalerija