Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

8.1.2019. 

KORISNIK:
Općina Maruševec

NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE:
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada provodila se prijavom na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 16. siječnja 2018. godine donijelo je Odluku o određivanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinim prihvatljivim Prijaviteljem za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za sve jedinice lokalne samouprave koje iskažu interes za nabavu spremnika i udovoljavaju postavljenim uvjetima.

Javni poziv se provodio u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta te se sufinancira iz sredstava Europske unije.

CILJ (SVRHA) PROJEKTA:
1. Uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u JLS-ovima, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa;
2. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i to: biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir, karton i biootpad) i reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadno staklo i otpadni tekstil);
3. Smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada.

OČEKIVANI REZULTATI:
1. Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika) za sva kućanstva na području Općine Maruševec,
2. Podizanje svijesti stanovnika o potrebi razdvajanja otpada i smanjenja količine predanog otpada na odlagališta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
532.984,88 HRK

IZNOS POTPORE:
455.591,12 HRK (85% OPKK), 77.393,76 HRK (15% Općina Maruševec)

RAZDOBLJE PROVEDBE ULAGANJA:
Razdoblje provedbe projekta započelo je 8. siječnja 2019. godine i trajalo je do završetka obavljanja projektnih aktivnosti, najkasnije 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:
Mario Klapša, načelnik, tel: 042729696, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KORISNI LINKOVI:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.