Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zajedno za bolje sutra”

10.4.2024.  - 31.12.2026. AKTIVAN DOKUMENT
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zajedno za bolje sutra”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32) od 28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0321 od 03.04.2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sudjelovanje u projektu „Zajedno za bolje sutra“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zajedno za bolje sutra“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:
– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 48 osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom s područja Grada Ivanca i Općine Maruševec.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina) KOJE ŽIVE U SAMAČKOM ILI DVOČLANOM (u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine) ILI VIŠEČLANOM KUĆANSTVU (u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljnih skupina) I ČIJI MJESEČNI PRIHODI:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

koji istovremeno NE KORISTE sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

 

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina) koje:
– žive u samačkom ili dvočlanom (u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu (u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine) i
– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
– koje istovremeno NE KORISTE sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
– čiji roditelj ili drugi član obitelji NEMA priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:
– Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
– Izjavu o broju članova kućanstva

 

Dodatno:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina):
– Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
– Potvrdu porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave ( u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva)
– Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjeni Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina):
– Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
– Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
– Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu, a može ih se i osobno preuzeti u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec, Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 10.04.2024. do 31.12.2026.godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati (radnim danom od 07:00 do 15:00 sati) na adresi Gradskog društva Crvenog križa Ivanec, Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec.

 

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.
Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini.

Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu , potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.)

Osobe starije od 65 godina (65 i više godina):
– koje žive u samačkom ili dvočlanom (u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu (u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

koji istovremeno NE KORISTE sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina):
– koje žive u samačkom ili dvočlanom (u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu (u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine) i
– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
– koje istovremeno NE KORISTE sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
– čiji roditelj ili drugi član obitelji NEMA priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA:

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Zajedno za bolje sutra“ SF.3.4.11.01.0321, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, s čl. 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Sve dodatne upite uz Javni poziv za iskaz interesa i o projektu „Zajedno za bolje sutra“ možete uputiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.