Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: Izvođenje radova odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste Maruševec – Ločnjak – II. faza, Evidencijski broj nabave: JN-36/21 (12.01.2021.)

20.1.2021. 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.