Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: Jednostavna nabava: Izvođenje radova sanacije i uređenja etno kuće Maruševec (II. faza), Evidencijski broj nabave: JN-42/21:

2.3.2021. 

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.