LAG Sjeverozapad nastavlja s potporama javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

OBJAVLJENO 22.3.2023.  |  AUTOR: Općina Maruševec

Nakon radionica koje je Lokalna akcijska grupa – Sjeverozapad održala za poljoprivredne proizvođače, u Domu kulture u Lepoglavi, LAG Sjeverozapad je u utorak, 21. ožujka, organizirao i radionicu za čelnike petnaest jedinica lokalne samouprave s područja ove lokalne akcijske grupe.

Čelnici općina i gradova na radionici u Lepoglavi razgovarali su o potporama javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima u novom programskom razdoblju od 2023. do 2027. godine.

-Lokalna akcijska grupa – Sjeverozapad u ovom je programskom razdoblju dodijelio gotovo 2 milijuna eura bespovratnih sredstava, pa je naš LAG jedan od najuspješnijih lokalnih akcijskih grupa u našoj zemlji po iskorištenosti sredstava iz Programa ruralnog razvoja. Taj rezultat najbolje pokazuje koliko je važno pravilno odrediti razvojne ciljeve i prioritete, koji su definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji. Da bismo bili i dalje uspješni u poticanju održivog razvoja u ruralnom prostoru na području LAG-a Sjeverozapad, u proces izrade nove razvojne strategije, strateškog plansko-razvojnog dokumenta koji donosi i provodi LAG za svoje područje za svako proračunsko razdoblje Europske unije, nastojimo uključiti što više dionika ruralnog razvoja. Danas smo stoga s načelnicima i gradonačelnicima s područja LAG-a Sjeverozapad razgovarali o planiranim intervencijama u civilnom i javnom sektoru, a posebice o potpori javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – istaknuo je gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić, predsjednik Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad.

Na radionici u Lepoglavi predstavljene su mogućnosti ulaganja u javnu infrastrukturu u novom programskom razdoblju.

Prihvatljivi projekti u novom programskom razdoblju

-Na ovoj radionici predstavili smo novine koje jedinice lokalne samouprave očekuju u novom programskom razdoblju. Predstavnicima općina i gradova s područja našeg LAG-a predstavili smo prihvatljive projekte JLS-a, koji se odnose na takozvanu malu komunalnu i društvenu infrastrukturu. Intenzitet potpore LAG-a za ove projekte bit će između 80 i 100 posto, a prihvatljivi troškovi će biti građenje, izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih objekata te opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima. Vrijednost potpore po projektu može iznositi najviše 200 tisuća eura, a najviša ukupna vrijednost projekta – 300 tisuća eura. Objekti koje će općine i gradovi prijaviti za financiranje morat će biti namijenjeni javnoj upotrebi i morat će biti održivi te dostupni različitim pojedincima i skupinama – rekao je na radionici mr. sc. Emil Tkalec, LEADER menadžer i tajnik LAG-a Sjeverozapad.

Sredstva koja će dobiti od LAG-a Sjeverozapad jedinice lokalne samouprave na svom području će u novom programskom razdoblju moći ulagati u objekte kulturne i društvene namjene, kakvi su društveni domovi, vatrogasni domovi, knjižnice, muzeji i slični objekti, zatim u dječje vrtiće, škole, staračke domove, ustanove za djecu s posebnim potrebama i slično, u sportsko – rekreativnu infrastrukturu, sportske građevine, sportska borilišta, biciklističke staze, izletišta, dječja igrališta, fitness parkove, ali i u nerazvrstane ceste, uređenje cesta, parkirališta i druge površine javno prometne namjene, kao i u javne vodovode, kanalizaciju, odlagališta otpada, u objekte za turističku namjenu, u zdravstvene ustanove i objekte te objekte javne administracije.

Više mogućnosti za općine i gradove

-Sredstva koja će biti na raspolaganju u novom programskom razdoblju za općine i gradove na području LAG-a Sjeverozapad, ali i za poljoprivredne proizvođače, nisu mala. Veselim se novom programskom razdoblju i novim projektima koje ćemo od iduće godine moći prijaviti na natječaj LAG-a. Danas smo dobili financijski okvir i sada možemo krenuti u pripremu projekata koje planiramo financirati iz ovog izvora – naglasio je Mario Klapša, načelnik Općine Maruševec koja je u proteklom razdoblju europskim sredstvima posredstvom LAG-a Sjeverozapad rekonstruirala nogometno igralište u Donjem Ladanju te zagradu javne i društvene namjene - Društveni dom u Druškovcu, ukupne vrijednosti 1.317.293,25 kuna.

U novom programskom razdoblju LAG Sjeverozapad će za poticanje ruralnog razvoja na svom području na raspolaganju imati više od 2 milijuna eura.

Izvor: LAG Sjeverozapad

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.