Svjetski dan zaštite okoliša posvećen je spomeniku parkovne arhitekture – stablu tise u Čalincu

OBJAVLJENO 5.6.2023.  |  AUTOR: Općina Maruševec

Tisa (Taxus baccata) u Čalincu u općini Maruševec zaštićena je 1963. godine Rješenjem ondašnjeg Zavoda za zaštitu prirode SRH. Zbog svojih dimenzija, osobito debla (opseg u prsnoj visini iznosi preko 4,20 m!), ubraja se među najveće sađene primjerke te vrste u Hrvatskoj.

Pretpostavlja se da je tisa u Čalincu zasađena početkom 19. stoljeća, u perivoju koji je nekoć okruživao kuriju Pongratz. Perivoj, čija je površina nekoć iznosila oko 3 ha, u međuvremenu je presječen cestom koja je prošla pokraj kurije. S vremenom su obilježja perivoja u potpunosti nestala. Preostalo je tek nekoliko stabala kao jedini dokaz njegovog postojanja, među njima i dvjestogodišnja tisa.

Dosadašnje Aktivnosti na očuvanju tise u Čalincu dosad su bile usmjerene na redovito praćenje stanja, uključujući redoviti i inspekcijski nadzor te održavanje stabla i njegove neposredne okoline. U posljednje vrijeme, nakon recentne procjene zdravstvenog stanja pokrenute su aktivnosti sanacije tise, pod stručnim vodstvom Javne ustanove "Priroda Varaždinske županije". Uz nju, uključeni su Općina Maruševec i Udruga prijatelja (dvorca) Maruševca, koja je prisutna zadnjih dvadesetak godina, dok radove obavljaju stručnjaci tvrtke Urbani šumari d.o.o.

Članovi Udruge prijatelja Maruševca obavili su dogovorene radove, vađenja dotrajale ograde, čišćenja i rahljenja zemljišta oko tise, dok će JU Varaždinske županije nastaviti redovito pratiti zdravstveno stanje tise u Čalincu kako bi se očuvao ovaj rijedak primjerak velike estetske i botaničke vrijednosti.

Na Svjetski dan zaštite okoliša tisu su obišle članice Udruge prijatelja Maruševca zajedno s načelnikom Općine Maruševec, Mariom Klapšom. Tom prilikom je dogovorena daljnja aktivnost na fizičkoj zaštiti tise, što uključuje postavljanje barijera za nedozvoljeno parkiranje automobila u neposrednoj blizini tise, što je ujedno i smjernica JU Priroda.

Načelnik Općine Maruševec Mario Klapša istaknuo je dosadašnju dobru suradnju i najavio nastavak iste. –Svima nam je u interesu da zaštitimo to stablo koje je vrijedan, ali i rijedak zaštićeni objekt prirodne baštine na području naše Općine. Svakako je važno napomenuti da će se nastaviti suradnja s JU „Priroda Varaždinske županije“ u čijoj je ingerenciji zaštita ovog stabla dok za iduću godinu planiramo i proširenje iste, rekao je načelnik Klapša.

Udruga prijatelja Maruševca je i ranijih godina bila uključena u suradnju s JU Priroda, pa je prije dvadesetak godina organizirana mala svečanost prilikom postavljanja ograde oko tise. -Tadašnje, ali i današnje događanje prvenstveno je namijenjeno javnosti, s ciljem da se posebno senzibilizira domaće stanovništvo na postojanje jedne takve vrednote, živog spomenika prirode. Taj cilj ostaje i dalje, jer smo i dalje nedovoljno svjesni povijesne i botaničke vrijednosti ovog stabla i njegovog značaja za naš kraj. Vjerujem da ćemo zajedničkim snagama JU "Priroda Varaždinske županije", Općine Maruševec i naše Udruge, uspjeti revitalizirati stablo i sačuvati ga za buduće naraštaje, ali i podići svijest stanovnika o njegovoj vrijednosti, napomenula je predsjednica Udruge Blanka Glavica-Ječmenica.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.